Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” dibināta 2000. gadā un sākotnēji darbojās kā Liepājas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācija. 2004. gadā pārveidota par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”. No 2006. gada 2. janvāra ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”. Tā dibinātājs ir Liepājas pilsētas dome, uzņēmums dibināts ar mērķi nodrošināt ambulatoros primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus Liepājas un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Centrs no dibināšanas brīža atrodas Aldaru ielā 20/24, Liepājā, 1975. gadā celtā ēkā, kas celta bērnu poliklīnikas funkciju nodrošināšanai.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir NACE 86.21 (Vispārējā ārstu prakse), NACE 86.22 (Specializētā ārstu prakse), NACE 86.90 (Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā) un NACE 68.20 (Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana). Sabiedrība sniedz primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem. Sabiedrība nodrošināšana iedzīvotājiem gan valsts apmaksātos, gan maksas medicīniskos pakalpojumus. Sabiedrība var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.

SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

Darba laiks: darba dienās no plkst. 08:00 līdz 18:00

Administrācijas darba laiks darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00

Reģistratūras  tālr. Nr. 63423149

e-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv.

REKVIZĪTI:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”

Reģistrācijas Nr.42103024397

Juridiskā adrese: Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

Banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV81UNLA0040092500000 

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

GAIDĀM JŪS JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRĀ!