Informācija!

!!! No 12.02.2024. Rentgena pakalpojums pieejams pēc pieraksta! Pacientiem interesēties reģistratūrā pa tālruni - 63423149, vai elektroniski- https://www.piearsta.lv/lv

!!! No 2023. gada 15. maija nodrošinām valsts apmaksātu pakalpojumu ar ģimenes ārsta nosūtījumu Rehabilitācija un Rehabilitācija dienas stacionārā pacientiem ar ļaundabīgo audzēju diagnozēm C00 – D09 un D37 – D48!

Pakalpojumu nodrošina:

 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Linda Šmaukstele,
 • Audiologopēds Dana-Krista Rezņika,
 • Fizioterapeits Santa Eglīte,
 • Fizioterapeits Katrīna Freimane,
 • Klīniskais psihologs Marita Jūrmale - konsultāciju var saņemt tikai rehabilitācijas kursa ietvaros Dienas stacionārā!
 • Māsa – fizikālās medicīnas metodē - pakalpojumu var saņemt tikai rehabilitācijas kursa ietvaros Dienas stacionārā!

!!! Lai saņemtu rehabilitācijas kursu Dienas stacionārā, pacientiem obligāti nepieciešama FRM (Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts) ārsta ambulatora konsultācija rehabilitācijas plāna sastādīšanai. Pēc rehabilitācijas plāna sastādīsanas pakalpojumu nodrošinās fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapiets, klīniskais psihologs, audiologopēds un fizikālās terapijas kabinets. 

Interesentiem interesēties reģistratūrā pa tālr. 63423149 vai www.jpvac.lv

*****

!!! Ar 2023. gada 27. martu, poloklīnikā turpmāk iespējams saņemt Fizikālās medicīnas ārsta rehabilitologa pakalpojumus. Fizikālās medicīnas ārsts un rehabilitologs, ambulatoros pacientus konsultēs:

 • Pirmdien, Otrdien, Piektdien (par pieņemšanas laikiem, mājas vizītēm interesēties reģistratūrā vai pa tālruni 63423149).
 • Trešdien, Ceturtdien ārsts piedāvā mājas vizītes, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma mājās nodrošināšanai, pacientiem gan valsts apmaksātam (Dg. I60, I61, I63, vai I69), gan maksas pakalpojumam (pacienti kuri nevar saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju mājās).

Ārsts sniedz ATZINUMU par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ (2022. gada 8. marta MK noteikumi Nr.157, II daļa). Pakalpojumi ir par maksu (izņemot veselības aprūpe mājās – rehabilitācija), atbilstoši Jaunliepājas PVAC maksas pakalpojumu cenrādim.

*****

Veselības aprūpes centrā tiek nodrošināts  audiologopēda pakalpojums. 

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas un valodas, balss veidošanas un rīšanas traucējumu diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma personām.

Audiologopēda palīdzība ir nepieciešama, ja personai ir:

 • valodas attīstības aizture;
 • neprecīza skaņu izruna, kas var izpausties kā skaņas neizrunāšana, aizstāšana vai kropļošana;
 • valodas vai runas sapratnes traucējumi;
 • lasīšanas (disleksija) un rakstīšanas (disgrafija) traucējumi;
 • balss kvalitātes traucējumi – disfonija (balss saišu slēgšanās traucējumi) vai afonija (pilnīgs balss zudums);
 • runas ritma un tempa traucējumi, stostīšanās;
 • rīšanas traucējumi (disfāgija);
 • dzirdes traucējumi;
 • komunikācijas traucējumi (tai skaitā ir nepieciešama alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana);
 • CNS darbības traucējumi vai saslimšanas, kas veicina valodas un runas funkciju traucējumus (insults, demence, Parkinsona slimība utt.).

Audiologopēds sniedz pakalpojumus gan ambulatori pēc pieraksta (maksas pakalpojums atbilstoši cenrādim), gan veselības aprūpe mājās pakalpojumu rehabilitācijā (valsts apmaksāts pakalpojums ar ārsta rehabilitologa nosūtījumu).

Speciālists vizītes laikā ievāc anamnēzi, veic apskati un izstrādā terapijas plānu. Sniedzot veselības aprūpi mājās, organizē un piedalās multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbā, kā arī izglīto pacienta piederīgos.

Pierakstīties elektroniski www.jpvac.lv mājas lapā sadaļā "PIERAKSTS PIE ĀRSTA" vai reģistratūrā - tālr. 63423149 

*****

SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir pieejams ULTRASONOGRĀFIJAS kabinets, Dr. Nataļja Daškina, 2. stāvā 203. kabinetā, pierakstīšanās no plkst. 09:00 - 17:00, pa tālruni - 20233411.

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās      no plkst. 10:00 līdz 15:00
 • Otrdienās         no plkst. 10:00 līdz 16:00 (no 15:00 - 16:00 ārpus rindas pieraksts)
 • Trešdienās      no plkst. 10:00 līdz 16:00
 • Ceturtdienās   no plkst. 11:00 līdz 14:30
 • Piektdienās     no plkst. 10:00 līdz 16:00 (no 15:00 - 16:00 ārpus rindas pieraksts)

*****

SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” darbu uzsāk ģimenes ārsts (pediatrs) dežūrārsts - Mudīte Ozoliņa.

Dežūrārsta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība:

 • Sniegt palīdzību visiem iedzīvotājiem (pieaugušajiem un bērniem) neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts;
 • Dežūrārsts sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros.

Pie dežūrārsta var saņemt:

 • dežūrārsts sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros;
 • nepieciešamo recepti medikamentiem;
 • nosūtījumu uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm;
 • atvērt slimības lapu.

Par vizīti klātienē pie dežūrārsta jāveic pacienta līdzmaksājums personām līdz 65 gadu vecumam 2 euro apmērā, personām virs 65 gadiem 1 euro *.

* Pacienta līdzmaksājums nav jāveic no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem līdz 18 gadiem, 1. un 2. grupas invalīdiem, trūcīgām personām, politiski represētām personām u.c.

Gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski – tālr. Nr.63423149; mob.tālr. Nr.27006675,  20013933.

*****

Gripas vakcinācija

Lai saņemtu valsts apmaksātu gripas vakcīnu, iedzīvotājam jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē.

100 % valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt ar ģimenes ārtsa nosūtījumu: Bērni no 6 līdz 23 mēnešu vecumam, grūtnieces, personas vecumā no 65 gadiem, personas kuras pieder pie noteiktām veselības riska grupām, ilgstošās sociālās aprūpes centra darbinieki un klienti.

Iedzīvotāji kuri nepieder riska grupai, 100% valsts apmaksātai vakcinācijai pret gripu, iespējams saņemt vakcīnu atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādim - EUR 25.00. 

Veselības centrā gripas vakcīnas šobrīd nav pieejamas.

*****

Neirologs, imunologs Viktorija Ķēniņa un internists, imunologs Nataļja Kurjāne (asinsvadu doplerogrāfija) - Pieņemšanas laiks tiks precizēts - pieraksts pa tālruni 24119670

Alergologs I. Pakalna - Pieņemšanas laiks tiks precizēts - pierakstīties pa tālruni 63423149

Plastikas ķirurgs V. Ģīlis - Pieņemšanas laiks tiks precizētspierakstīties pa tālruni 67295066

Ārsts - protēžortopēds R. Bukolovskis - Pieņemšanas laiks tiks precizēts - pierakstīties pa tālruni 63423149

Interesentiem pieteikties reģistratūrā vai pa norādītiem telefona numuriem.