Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

 

Pakalpojums

EUR*

Rektoskopija

17,00

Arteriālā spiediena mērīšana

0,50

Elektrokardiogrammas pieraksts  un apraksts

10,00

Veselības aprūpe mājās ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ķirurga nosūtījumu pēc ķirurģiskas manipulācijas

(ar pacienta materiāliem nozīmēto procedūru, manipulāciju veikšanai)

 

13,00

Zāles īre semināram (1 stunda)

10,00

Kopēšana (A4 - 1 lapas puse)

0,30

Neiroloģisku un iekšķīgu slimību ārstēšana dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

15,00

Ķirurģiski pakalpojumi dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

15,00