Copyright 2017 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Pieredze

  • Liepāja

  • Veselība

  • Atbildība

 

Pakalpojums

EUR*

 Spirāles ielikšana (pacientes iegādāta)

10,00

 Spirāles izņemšana

10,00

 Aspirāta noņemšana no dzemdes

10,00

 Maksa par vienreizējo spoguli

1,40