Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

 

Pakalpojums

EUR*

 Asins analīžu paņemšana pacienta dzīves vietā, pamatojoties uz ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījuma -  Pilsētas centra rajons, Ziemeļpriekšpilsētas rajons

9,00

 Asins analīžu paņemšana pacienta dzīves vietā, pamatojoties uz ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījuma - Dienvidrietumu rajons, Ezerkrasta rajons,  Karostas, Tosmares, Zaļās birzs rajons

12,00