Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

Logopēds ir valodas, runas korekcijas terapeits, kas nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu,  veic runas un valodas profilaksi. Logopēds palīdz konstatēt izrunas traucējumus, rakstu valodas traucējumus, fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas, lasīšanas traucējumus.

Pakalpojums

EUR*

Viena nodarbība (45 min)

10,00