Pakalpojums

EUR

Arteriālā spiediena mērīšana

3,00

Cukura līmeņa noteikšana asinīs (ekspress metode) 

1,80 

Urīna analīze (ekspress metode) 

1,70 

Elektrokardiogrammas pieraksts  un apraksts

17,00

Kopēšana (A4 - 1 lapas puse)

0,50

Neiroloģisku un iekšķīgu slimību ārstēšana dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

31,00

Ķirurģiski pakalpojumi dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

31,00

Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ

150,00

Klīniskā psihologa atzinums (izpēte, dokumentu sagatavošana)

130,00

Kinezioloģiskā teipošana

10,00

Cita teipošana

8,00