Pakalpojums

EUR

Pilna pēdu aprūpe - nagi, pēdas, papēdis

25,00

Daļēja pēdu aprūpe (neietver papēža aprūpi)- nagi, pirksti

17,00

Ieaudzis nags (vienam pirkstam)

12,00

Ieaudzis nags (par katru nākamo pirkstu)

7,00

Varžacs aprūpe (viena)

12,00

Varžacs aprūpe (katra nākamā varžacs)

7,00

Neiropātijas tests pēdu aprūpei (izmanto monofilamentu, kamertoni)

7,00

Kārpas aprūpe pēdai 1 (viena kārpa)

12,00

Kārpas aprūpe pēdai no 2 (divām) līdz 5 (piecām) kārpām

17,00

Kārpas aprūpe pēdai 5 (piecām un vairāk) kārpām

22,00

Konsultācija

15,00