Pakalpojums

EUR

Pilna pēdu aprūpe - nagi, pēdas, papēdis

35,00

Daļēja pēdu aprūpe (neietver papēža aprūpi)- nagi, pirksti

25,00

Ieaudzis nags (vienam pirkstam)

20,00

Ieaudzis nags (par katru nākamo pirkstu)

10,00

Varžacs aprūpe (viena)

15,00

Varžacs aprūpe (katra nākamā varžacs)

8,00

Neiropātijas tests pēdu aprūpei (izmanto monofilamentu, kamertoni)

10,00

Kārpas aprūpe pēdai 1 (viena kārpa)

15,00

Kārpas aprūpe pēdai no 2 (divām) līdz 5 (piecām) kārpām

20,00

Kārpas aprūpe pēdai 5 (piecām un vairāk) kārpām

25,00

Pirmreizēja nagu korekcija ar UniBrace M sistēmu

50,00

Atkārtota nagu korekcija ar UniBrace M sistēmu

30,00

Konsultācija

20,00