Pakalpojums

EUR

 Spirāles ielikšana (pacientes iegādāta)

12,00

 Spirāles izņemšana

11,00

 Aspirāta noņemšana no dzemdes

13,50

 Maksa par vienreizējo spoguli

1,40