Pakalpojums

EUR

 Spirāles ielikšana (pacientes iegādāta)

13,00

 Spirāles izņemšana

12,00

 Aspirāta noņemšana no dzemdes

15,00

 Maksa par vienreizējo spoguli

1,80