Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai no pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas:

(Veselības aprūpes finansēšanas likums 6. pants 2. punkts)

1)           bērni vecumā līdz 18 gadiem;

2)           grūtnieces un sievietes pēc dzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēc dzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

3)           politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

4)           personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

5)           psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

6)           personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

7)           personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos;

8)           personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;

9)           personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

10)         personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;

11)         personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēc ekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

12)         personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

13)         orgānu donori;

14)         personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

15)         personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;

16)         personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;

17)         trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

18)         pacienti, kuriem pēc vēža skrīningizmeklēšanas rezultātiem ir nepieciešama tālāka izmeklēšana;

19)         Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

20)         patvēruma meklētāji. 

Ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 570,00 euro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Zvanot uz Nacionālā veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., iedzīvotāji var saņemt telefoniskas konsultācijas par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību. Piemēram, noskaidrot, kādus veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā valsts un kāds ir pacienta iemaksas apmērs, kas ir jāveic par šo pakalpojumu saņemšanu.