Veselības aprūpes pakalpojumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu

Pacienta līdzmaksājuma apmērs

13. pielikums 2018. gada 28. augusta MK noteikumiem Nr.555

Veselības aprūpes pakalpojums

Pacienta iemaksa

EUR

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoro apmeklējumu

Speciālistu pakalpojumi: endokrinoloģija, ķirurģija, traumatoloģija/ortopēdija, ginekoloģija, narkoloģija

 

4,00

Par ārstēšanos dienas stacionārā

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi: vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi (ķirurģiskie pakalpojumi-traumatoloģija/ortopēdija) neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana

 

7,00

Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi;

rentgenoloģiskie izmeklējumi (par izmeklējumu)

 

2,00

3,00

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

4,00

Pacienta līdzmaksājums par dežūrārsta/ ģimenes ārsta apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
Pacienta līdzmaksājums par dežūrāsta/ ģimenes ārsta apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma 1,00

Veselības aprūpe mājās - ģimenes ārsta nosūtījums, ķirurga nosūtījums pēc ķirurģiskas manipulācijas

Veselības aprūpe mājās - rehabilitācijas pakalpojumi. Nodrošina Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, Fizioterapeiti pēc ārsta rehabilotologa sastādīta individuālā rehabilitācijas plāna pacientam, pēc neiroloģiskām saslimšanām, traumām u.c.

---

---

Diabēta apmācības kabinets (ar ģimenes ārsta vai endokrinologa nozīmējumu) ---
Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets (ar ģimenes ārsta vai endokrinologa nozīmējumu) ---
Metadona aizvietojošās terapijas kabinets (metadona saņemšana, psihologa konsultācijas) ---
COVID-19 vakcinācija ---

Veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta, lai pacients pēc operācijas vai pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, pēc kurām vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu ātrāk doties mājās. Veselības aprūpe mājās ir māsas vai ārsta palīga (feldšera) sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā.

 Veselības aprūpes pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma ir maksas pakalpojums.

 Informācija pa telefonu Nr. 63423149