Copyright 2018 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

Ēkas, Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pagrabstāva hidroizolācijas risinājums

SIA "Jaunliepājas primārās veselibas parūpes centrs" saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu izsludina iepirkumu "Ēkas Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pagraba hidroizolācijas risinājums" (ID Nr. JPVAC 2018/2).

Ieinteresētajiem piegādātājiem obligāti jāveic objekta apsekošana Aldaru ielā 20/24, Liepājā no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 24. augstam, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu, pa tālruni 27088855.