Pakalpojums  Laiki
 Ģimenes ārsts, Daira Pūce  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Alla Jakovļeva  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Tatjana Ribakova  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Tatjana Kosova  pulkstenis
Ģimenes ārsts, Egija Urbāne pulkstenis