Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

Vispārējie stratēģiskie mērķi

Pastāvīgi

Atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra lēmuma Nr.9/1 SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" īsteno vispārējo stratēgisko mērķi - sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojuma un infrastruktūras attīstību, piesaistot veselības aprūpes speciālistus.

Nefinanšu mērķi 2024. - 2026. gadam 

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Pastāvīgi

UZŅĒMUMA galvenais darbības veids ir primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem un telpu noma ārstniecības reģistrā reģistrētām praksēm. UZŅĒMUMS sniedz valsts apmaksātos un maksas veselības aprūpes pakalpojumus.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir:

  • NACE 86.21 (vispārējā ārstu prakse);
  • NACE 86.22 (specializētā ārstu prakse);
  • NACE 86.90 (pārējā darbība veselības aizsardzības jomā);
  • NACE 68.20 (Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana).

UZŅĒMUMS var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2015

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2018

Mērķu izpilde 2019

Mērķu izpilde 2020

Mērķu izpilde 2021

Mērķu izpilde 2022

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Iemaksas 2015

Iemaksas 2016

Iemaksas 2017

Iemaksas 2018

Iemaksas 2019

Iemaksas 2020

Iemaksas 2021

Iemaksas 2022

Iemaksas 2023

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts finansējuma izlietojums 2015

Valsts finansējuma izlietojums 2016

Valsts finansējuma izlietojums 2017

Valsts finansējuma izlietojums 2018

Valsts finansējuma un pašvaldības finansējuma izlietojums 2019

Valsts finansējuma un pašvaldības finansējuma izlietojums 2020

Valsts finansējuma un pašvaldības finansējuma izlietojums 2021

Valsts finansējuma un pašvaldības finansējuma izlietojums 2022

Valsts finansējuma un pašvaldības finansējuma izlietojum2023

Atalgojuma politikas principi

Informācija par darba samaksu

Pastāvīgi

Pēc veiktām izmaiņām

Nolikums

Informācija par darba samaksu

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu).

Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi

1x ceturksnī

Paziņojumi par dalībnieka sapulci 2020. gadā:

PAZIŅOJUMS Nr. 1 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 2 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 3 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 4 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 5 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 6 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr. 7 par dalībnieka sapulci

Paziņojumi par dalībnieka sapulci 2021. gadā:

PAZIŅOJUMS Nr.par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.2 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.3 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.4 par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.5par dalībnieka sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.6 par dalībnieka sapulci

Paziņojumi par dalībnieka sapulci 2022. gadā:

PAZIŅOJUMS Nr.1 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.2 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.3 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.4 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.5 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.6 par dalībnieku sapulci

Paziņojumi par dalībnieka sapulci 2023. gadā:

PAZIŅOJUMS Nr.1 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.2 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.3 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.4 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.5 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.6 par dalībnieku sapulci

PAZIŅOJUMS Nr.7 par dalībnieku sapulci

Paziņojumi par dalībnieka sapulci 2024. gadā:

Paziņojums Nr.1 par dalībnieku sapulci

Paziņojums Nr.2 par dalībnieku sapulci

Paziņojums Nr.3 par dalībnieku sapulci

Dalībnieku sapulces lēmumi 2020. gadā:

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 1

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 2

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 3

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 4

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 5

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 6

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr. 7

Dalībnieku sapulces lēmumi 2021. gadā:

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.1

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.2

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.3

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.4

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.5

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.6

Dalībnieku sapulces lēmumi 2022. gadā:

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.1

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.2

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.3

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.4

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.5

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.6

Dalībnieku sapulces lēmumi 2023. gadā:

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.1

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.2

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.3

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.4

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.5

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.6

Dalībnieku sapulces lēmumi 2024. gadā:

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.1 (2023. gada paziņojums Nr.7)

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.2 (21.02.2024. paziņojums Nr.1)

DALĪBNIEKU sapulces LĒMUMS Nr.3 (28.03.2024. paziņojums Nr.2)

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

2015. gada trīssešu  un deviņu mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2016. gada trīssešu un deviņu mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats. 

2017. gada trīssešudeviņu  un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2018. gada trīssešudeviņu un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finašu pārskats.

2019. gada trīssešudeviņu  un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2020. gada trīssešudeviņu un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2021. gada trīs, sešu, deviņu un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2022. gada trīs, sešu, deviņu un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2023. gada trīs, sešu, deviņu un divpadsmit mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

2024. gada trīs mēnešu nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats 

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

2019. gada pārskats

2020. gada pārskats

2021. gada pārskats

2022. gada pārskats

2023. gada pārskats

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 100% apmērā pieder Liepājas pilsētas domei.

SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Struktūra

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

Informācija par iepirkumiem un izsolēm

Pastāvīgi

Aktuālā informācija par SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3606

IEPIRKUMI 2019. gadā  - NAV

IEPIRKUMI 2018. gadā:

1. Iepirkums publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā "Ēkas, Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pagrabstāva hidroizolācijas risinājums" ID Nr.2018/1 - iepirkums pārtraukts.

2. Iepirkums publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā "Ēkas, Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pagrabstāva hidroizolācijas risinājums" ID Nr.2018/2 - bez rezultāta.

IZSOLE 2021. gadā:

Atklātas rakstiskas izsoles rezultātā, tika izsolīta sabiedrībai piederoša kustamā manta "Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta "Villa MOVIPLAN 800 SA" par nosacīto cenu EUR 16 000,00. Izsoles uzvarētājs SIA "OSMUNDS", reģistrācijas Nr.LV40003162732.

IZSOLE: 2020. gadā:

Izsolē tika izsolīta sabiedrības kustamā manta vieglā automašīna "ŠKODA OCTAVIA" valsts reģistrācijas Nr.FL-9807. Pieteicās viens pretendents. Kustamā manta tika pārdota par EUR 900,00.

 

Pēc veiktām izmaiņām

Nedzīvojamo Telpu iznomāšanas kārtība

Statūti Pastāvīgi SIA "JAUNLIEPĀJAS PVAC" statūti
Valde Pastāvīgi

Valde

Valdes locekles atalgojums