SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2019. gadā.

SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2020. gadā.