SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns.