SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”

Reģistrācijas Nr.42103024397

IZSOLE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", reģistrācijas Nr.42103024397, informē, ka atklātā rakstiskā izsolē tiek atsavināta šāda kustamā manta:

Mantas nosaukums

Nosacītā cena (EUR) bez PVN

Izsoles solis (EUR) bez PVN

Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta “Villa MOVIPLAN 800 SA” un radiogrāfijas datu apstrādes sistēma EXAMION X

15 000,00

500,00

Ar izsoles nolikumu var iepazīties šeit.

Rakstiskās izsoles piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 15. jūlijā plkst.10:30, SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pirmā stāvā, 11. kabinetā. 

IZSOLES REZULTĀTI

2021. gada 15. jūlijā, rīkotajā izsolē piedalījās divi pretendenti:

  • Pretendents ar kārtas Nr.1 SIA "OSMUNDS", reģistrācijas Nr.LV40003162732;
  • Pretendents ar kārtas Nr.2 SIA "A. Medical" reģistrācijas Nr.40103599415.

Par izsoles uzvarētāju atzīstams pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko maksu un atbilst visiem Nolikuma 5. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents Nr.1 SIA "OSMUNDS", reģistrācijas Nr.LV40003162732.