Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

Paziņojums par SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošā nekustamā īpašuma nomu.

SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” paziņo, ka Aldaru ielā 20/24, Liepājā, iznomā nedzīvojamo telpu.

Informācija par nomas objektu:

Nekustamā īpašuma adrese: Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

Kadastra numurs - 17000200117

Telpas platība - 31.1 m2

Lietošanas mērķis - Ģimenes ārsta prakse

Nosacītā nomas maksa 4.64 eiro bez PVN par vienu nekustamā īpašuma kvadrātmetru (cenā neietilpst maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem).

Maksimālais iznomāšanas termiņš - 12 gadi.

*****

Nekustamā īpašuma adrese: Adrese Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401;

Kadastra numurs - 17000200117;

Telpas platība – 37, 3 m2;

Lietošanas mērķis – veselības aprūpes pakalpojuma sniegšana.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - 12 gadi.

Nosacītā nomas maksa – 4.64 eiro bez PVN par vienu nekustamā īpašuma kvadrātmetru (cenā neietilpst maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem).