Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

Paziņojums par SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošā nekustamā īpašuma nomu.

SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” paziņo, ka Aldaru ielā 20/24, Liepājā, iznomā nedzīvojamo telpu.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – telpu noma, Adrese Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3405;

Kadastra numurs - 17000200117;

Telpas platība – 37, 3 m2;

Lietošanas mērķis – veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš 12 gadi.

Nosacītā nomas maksa – 4.46 eiro bez PVN par vienu nekustamā īpašuma kvadrātmetru (cenā neietilpst maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem).