Copyright 2019 - SIA “Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”
  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

  • Veselība

 

 

Kopš 2018. gada 01. novembra  Dr. T. Roju aizvieto Dr. T. Ribakova

www.mansarsts.lv